2021

doc. PhDr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Pocházím z Prahy. Vystudoval jsem anglický jazyk a literaturu a německý jazyk na Pedagogické fakultě UK (2002) a v doktorském studiu fonetiku na FF UK. K mým hlavním zájmům patří dvě oblasti pohybující se na pomezí fonetiky a dalších věd. Za prvé se jedná o výzkum možností identifikace mluvčího z řečového signálu (forenzní fonetika). Díky tomuto zaměření jsem i členem poradního sboru ministra spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů a členem vědecké komise Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku). Za druhé jsou to různé aspekty spojené s cizineckým přízvukem, hlavně s českou angličtinou, kde mě zajímá, jak konkrétní výslovnostní jevy ovlivňují to, jak mluvčího hodnotíme. Věnuji se také výuce výslovnosti cizích jazyků.

Od roku 2012 jsem ředitelem Fonetického ústavu FF UK. V letech 2012–2014 jsem působil jako proděkan fakulty pro přijímací řízení a další vzdělávání. Od roku 2014 jsem členem Akademického senátu FF UK, v letech 2018–2020 jako člen předsednictva. Působil jsem také v různých fakultních komisích, zejména v Komisi pro vědu. Od počátku roku 2020 jsem šéfredaktorem fakultního časopisu Studie z aplikované lingvistiky. V současné době za fakultu koordinuji hodnocení tvůrčí činnosti, věnuji se i etice vědecké práce a v rámci univerzitní skupiny k HR Award také přípravě kariérního řádu a hodnocení akademických pracovníků.

Jsem ženatý a mám dva syny. Ve volném čase rád poslouchám hudbu a čtu. 

Website was made with Mobirise