Kandidáti na proděkany

Postupně sestavuji tým, který v případě, že získám důvěru Akademického senátu FF UK, společně se mnou povede fakultu v nadcházejícím období. Moji nabídku zatím přijali:

Mobirise

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
kandidát na proděkana pro vědu a výzkum

Mobirise

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
kandidát na proděkana pro infrastrukturu

Mobirise

PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
kandidátka na proděkanku pro studium

Mobirise

Mgr. Zdeňka Filipová
kandidátka na proděkanku pro projektové řízení a grantovou činnost

Mobirise

Mgr. Daniel Soukup, Ph.D.
kandidát na proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy

 

2021

The website was designed with Mobirise themes