doc. Ladislav Stančo

kandidát na děkana FF UK

Chceme fakultu otevřenou, pestrou i stmelenou, atraktivní pro motivované uchazeče i nejlepší badatele, intenzivně zapojenou do mezinárodního akademického provozu a usilující o vlastní kvalitativní růst.

Mobirise
Kdo jsem

V roce 2002 jsem založil a dodnes vedu Českou archeologickou expedici v Uzbekistánu. Ve výuce se věnuji archeologii, topografii, umění a architektuře starého Řecka a Blízkého východu. Mými osobními tématy jsou etika vědecké práce, kvalitní věda a její prezentace veřejnosti.

Mobirise
Program

Program pro volbu kandidáta na děkana Filozofické fakulty UK pro období 2022–2026.

Mobirise
Kandidáti na proděkany

Postupně sestavuji tým, který v případě, že získám důvěru Akademického senátu FF UK, společně se mnou povede fakultu v nadcházejícím období. 
Moji nabídku zatím přijali:

2021

Mobirise site software - See it